Bár 20 éve költi a pénzt a restaurálásra a Hegedűs Csilla által vezetett Transylvania Trust, a Bánffy-kastély még mindig romos állapotban van. Az összegek titkosak

A bonchidai Bánffy-kastély még mindig egy rom, annak ellenére, hogy létezik egy alapítvány, amely 49 évre koncesszióba vette az örökösöktől restaurálás végett. Az alapítvány neve Transyilvania Trust, és Hegedűs Csilla, volt művelődésügyi államtitkár vezeti. Az alapítvány vezetősége titokban tartja azt, hogy 1999 óta, a munkálatok elkezdése óta egészen mostanáig mekkora pénzösszegek kerültek hozzá. Egy ideig állami alapokban is részesült, majd elkezdték pumpálni a pénzt az Electric Castle szervezői, illetve különféle szponzorok.

A Transylvania Trust Alapítványt a bonchidai Bánnfy-kastély restaurálásának céljával hozták létre. A kastély évek óta helyet ad az Electric Castle fesztiválnak, amelyre évente több tízezren gyűlnek össze. A restaurálási munkálatok 1999-ben kezdődtek, és most, 20 év után, a kastély továbbra is egy rom.

A Ziar de Cluj felkérésére küldött válaszban a Transylvania Trust vezetősége leszögezte, hogy szándékában áll a kastély restaurálása. A kastély állapota azonban azt mutatja, hogy csak a szándék létezik, a cselekvés kevésbé.

„A Transyilvania Trust már megalapítása óta kézbe vette az A kategóriás műemlék, a bonchidai Bánffy-kastély sorsát. Az alapítvány több mint 18 éve jelen van a községben. Az alapítvány szándéka a kastély restaurálása, az újjáépítési folyamat során a kastélyt katalizátorként  használjuk a vidék közösségi életében, az interetnikus, interkulturális és generációk közötti párbeszéd fejlesztésében, és ugyanakkor a hagyományos mesterségeket űző személyek számának növelése is cél” – áll az alapítvány válaszában.  

A restaurálási munkálatokat 1999-ben kezdték el a bukaresti művelődésügyi minisztérium és a budapesti Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma között aláírt egyezmény nyomán. A bukaresti minisztérium finanszírozta a főépület tetőszerkezetének részleges felújítását. Az alapítvány képviselői azt mondják, hogy 2001 óta vigyáznak a kastélyra, amikor Bánffy Katalin az ingatlan visszaszolgáltatását kérte a román államtól. Attól az évtől kezdődően a bukaresti művelődésügyi minisztérium nem finanszírozta többé a restaurálási munkálatokat.

A két minisztériumtól kapott összegeket az alapítvány a konyhaépület bástyájának felújítására és a kulturális kávéház berendezésére fordította. Ezek a munkálatok 2001-ben zajlottak.

2003-ban, a Word Monuments Fund szervezet támogatásával megvalósult a volt Miklós-kastély szerkezeti megerősítése és tetőszerkezetének elkészítése, 2004-2005-ben pedig az Európai Bizottság Kultúra 2000 keretprogramjának köszönhetően megnyílt az Épített örökség felújító szakképző központ a Miklós-kastélyban. A Phare 2002 program segítségével sikerült az épületet részben bebútorozni és kisebb belső munkálatokat elvégezni.

2006-2007-ben egy Kultúra 2000 program keretében valósult meg az istállóépület részleges felújítása és a főépületben található kápolna helyreállítása, ami azóta kulturális és közösségi központként működik. A kapuépületben pedig két kiállítótermet hoztak létre.

2008-ban folytatódott a Miklós-kastély belső tereinek a restaurálása, és a bástyában szálláshelyeket alakítottak ki.

„Mindeddig a volt konyhaépületet 90%-ban, a Miklós-szárnyat  70%-ban, a díszudvart 30%-ban, a főépületet 10%-ban, a malom épületét 40%-ban sikerült felújítani. Az elkövetkező időszakban további felújítási munkálatokat végzünk a főépület szerkezetén, a volt istállóépületen és a volt kocsiszínen. Célunk a kastély-együttes teljes felújítása, amely hagyományos módszerekkel és anyagokkal, nemzetközi összefogással és példás tervezői-kivitelezői együttműködéssel történik. Példát szeretnénk mutatni az épített örökség fenntartható fejlődéséről, a szakszerű, de ugyanakkor szokatlan elemeket felvonultató helyreállításról. A hátralevő restaurálási munkálatokra megközelítőleg 5-7 millió euróra van még szükség” – állítják a Transylvania Trust képviselői.

Senki nem beszél azonban a különböző egyesületektől, alapítványoktól, alapoktól, minisztériumoktól és az Electric Castle szervezőitől kapott pénzösszegekről. Létezik egy szerződés az alapítvány és a fesztivál szervezői között, azonban az is titkos.

Hegedűs Csilla évi 16.374 lejes (tehát kb. havi 1.400 lejt) fizetést vesz fel a Transylvania Trust alapítványtól. Hegedűs a kolozsvári Pro Utilitas cégnél is üzlettárs, ez a cég idén ideiglenesen felfüggesztette tevékenységét. A cég tevékenységi területe az építészet. A cégnek van még két üzlettársa: Kirizsán Imola (aki a Pro Utilitas kft. igazgatója) és Szabó Bálint György (Hegedűs Csilla apja).

Kirizsán Imola a Utilitas építettörökség-felújító és kutató-tervező központ egyetlen tulajdonosa és ügyvezető igazgatója. Tevékenységi területét tekintve a cég a Bánffy-kastély felújítási munkálatait is el tudja végezni.

Hegedűs Csilla az RMDSZ tagja, program-koordinátora. Ugyanakkor a Transylvania Trust, illetve a János Zsigmond Unitárius Kollégium igazgatótanácsának tagja. A Ponta-kormány idején, 2014. novemberéig államtitkár volt a művelődésügyi minisztériumban. Abban az időben Kelemen Hunor volt a művelődésügyi miniszter. Hegedűs Csilla az Országos Kulturális Alap elnöki tisztségét is ellátta egy időben. Pont abban az időszakban utalt ki 1,5 millió eurót a Bánffy-kastély felújítására.

Add comment