Stagnál a kolozsvári repülőtér új kifutópályájának a meghosszabbítása, mivel késnek a Szamos-meder eltereléséhez szükséges telek kisajátítások

2011-ben kezdődött el a kolozsvári Avram Iancu Nemzetközi Repülőtéren az új kifutópálya építése. Nagy nehezen elkészült és át is adták az első szakaszra tervezett 2100 métert. A második szakaszban meg kellene hosszabbítani a kifutópályát  3500 méterig, hogy a kontinensközi járatok gépei is landolhassanak. A megvalósításhoz azonban elsősorban el kell terelni a Kis-Szamos medrét, és ezekhez a munkálatokhoz a megyei tanácsnak ki kell sajátítania néhány száz telket. A munkálatok elméletileg 2012-ben elkezdődtek, 2022-re készen kell legyenek. Gyakorlatilag évek óta stagnálnak a dolgok. A helyi hatóságok elakadtak a telekkisajátításoknál. A dolgok nagyon lassan haladnak a megyei tanács és a repülőtér vezetősége között fennálló konfliktus miatt is.

Csak az idén készült el a lista a kisajítandó telkekkel. A megyei tanács e heti ülésén szavazás alá bocsátják a határozattervezetet a 334 kolozsvári és apahidai parcella kisajításáról. A megyei tanács összesen 224.135 lejt szándékozik fizetni a területek tulajdonosainak, vagyis 0,45 lejt négyzetméterenként. Az árat a 2017-ben készült elemzés nyomán állapították meg. A megyei tanács képviselői nemrég azt mondták, azért olyan alacsony az ár, mert kültelkekről, mezőgazdasági  területekről van szó. A piaci ár azonban ennél tízszer nagyobb. Apahidán a mezőgazdasági területek négyzetméterenkénti ára 1 euró.

„A törvényes előírások értelmében a közérdekű építkezéskhez szükséges területek kisajátítását szakaszonként lehet megvalósítani, és a kisajátítónak kötelessége jóváhagyni az önkormányzat határozata révén az ingatlanok tulajdonosainak listáját a kataszteri hivatal regiszterében szereplő adatok szerint. A kisajátítónak ugyanakkor piacfelmérés nyomán meg kell állapítania a tulajdonosoknak fizetendő kártérítési összegeket” – áll a határozattervezetben.

Szintén az idén került jóváhagyásra a Kolozs megye és a Szamos-Tisza Vízügyi Igazgatóság között létrejövő társulás a repülőtéri 3500 méteres kifutópálya megvalósítása érdekében.

Miután kisajátították a listán szereplő parcellákat, átadják azokat a Szamos-Tisza Vízügyi Igazgatóságnak. Csak ezután kezdődhetnek el a tulajdonképpeni munkálatok.

A projekt értelmében a Kis-Szamos medrét elterelő munkálatok költsége 174 millió lej. A tervbe vett munkálatok a következők: a meder szabályozása 35,35 km hosszan, 7,90 km hosszú töltés megépítése a repülőtér területén, a folyópart megerősítése 17,94 km hosszan, a mellékfolyók partjának megerősítése 14,80 km hosszan. A projektre 2019-ben 3 millió lejt utaltak ki az állami költségvetésből.

Az új kifutópálya megépítésének második szakaszát az is nehezíti, hogy az új folyómeder fölé hidat kell építeni, és ezt szintén a Kolozs Megyei Tanácsnak kell megvalósítania.

2016-ban, röviddel azt követően, hogy átvette a megyei tanács vezetését, Alin Tişe azt nyilatkozta, hogy nem lesz meg egyhamar a 3500 méteres kifutópálya. Az indoklás pedig aberráns: a projekt még nem aktuális. 

„Az új kifutópálya meghosszabbítása még nem aktuális, mivel elsősorban azt kell tisztáznunk, mikor fejezi be a vízügyi igazgatóság a Szamos-meder elterelését. A repülőtér jelen állapotában megfelel a jelenlegi forgalomnak még 2, 3, 5, 7 évig. Nem nehezedik tehát ránk nyomás, hogy holnap meghosszabbítsuk a kifutópályát, mivel jelenleg csak a kontinensközi járatokat nem fogadhatja a repülőtér. Az elkövetkező 5 évben megvalósul a kifutópálya meghosszabbítása is” – fejtette ki Tişe 2016-ban.

Add comment