Ioana Boldiş az a SZGYF pszichológus, akinek a szava legtöbbet nyomott a latba Luca visszailleszkedésében, a gyerek, akit az anyja agyonvert. MEGRÁZÓ RÉSZLETEK

A Ziar de Cluj kizárólagosan, megrázó részleteket hoz arról a beteg és mélyen közömbös rendszerről, amely hiányosságai egy kilenc éves gyermek agyonütéséhez vezettek. Lucát több tízezer kolozsvári gyászolja. De sokan abba a tévedésbe esnek, hogy a gyilkos anyát átkozzák, és elsiklanak afelett, hogy ezt az asszonyt súlyos pszichikai betegséggel diagnosztizálták: mentális retardáció, viselkedési- és személyiségzavar, aminek okán a gyilkos nevére fogyatékos igazolványt is kiállítottak.

Az igazi felelősek a gyerek haláláért, ott lapulnak a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság berkeiben, de erkölcsileg a legnagyobb bűnös, mert hát szakmailag mások a felelősek, az mégiscsak Ioana Boldiş, aki pszichológus és pszichológiai tanácsadó az említett intézménynél.

Ioana Boldiş nem úgy tűnik, hogy egy közönséges kis senki lenne.  2018.március 2.-án védte meg „A fiatalok átállása a védelmi rendszerből a független életbe” című doktori értekezését a Szociológia és Szociális Munka karon. Ez az információ nagyon lényeges, mert ennek alapján könnyedén feltételezhetjük, hogy Boldişné hihetetlen hozzáértéssel rendelkezik. Sőt, a pszichológus asszony egy, az Argonaut kiadó gondozásában megjelent könyv szerzője is, ami a maga során nagyon témába vágó címet visel és kérdést taglal: „A gyermek jogai. Elméleti és alkalmazható kilátások. Szakemberek kézikönyve”.

És ebből a helyzetéből, mint eme tudomány doktora, mint szakértője a gyermekpszichológiának, és különösen az elhanyagolt gyermekek visszailleszkedési pszichológiájának, teljesen hihetetlennek tűnik az a felületesség, amivel Ioana Boldiş szakértő kezelte e gyilkos asszony esetét, olyan körülmények között, amikor az általa kiállított szakértői vélemény és zárójelentés döntő erővel bírtak az ítélet kihirdetésében, amely szerint Dávid és Luca visszahelyezhetőek az „eredeti anya” családjába, mert azelőtt a gyerekek jó néhány évet egy Kolozs megyei nevelőszülőnél töltöttek. Boldişné a bélyegzőjével intézte Sonia Alb helyzetét! Jelentésében, a nagy szakértő, a pszichológia doktora, Ioana Boldiş megállapítja, hogy a gyilkos anya súlyos pszichés ártalmaktól szenved.

Sőt, az elhanyagolt gyermekek magatartásának szakértője rémisztően veszedelmes dolgokat állapít meg a gyilkos anya és a nagyobbik fiú között létező különleges kapcsolatról, akit soha nem hagyott el, Dávid és Luca ikrekkel ellentétben, akiket rögtön a születésük után eldobott magától. A pszichológus asszony megállapítja, és teljesen jelentéktelennek tűnik számára, hogy az anya megszállottan ragaszkodott az első gyermekéhez, akit teljesen másként értékel, mint az ikreket, és akinek mindent megenged, azzal a magyarázattal, hogy az a maga során elmebeteg, és a betegsége, amint azt a gyilkos állította a pszichológus előtt, nagyon nyomós ok arra, hogy megbocsásson a gyereknek, bármit is tesz.

„Sonia ALB mindenben pozitívan ítéli meg a gondozásában lévő gyermeket és adaptív módon fogja fel annak kihívó magatartását”, a gyerek nem hibás, a betegsége nem hagyja (hogy szófogadó legyen)”Ez az előfeltétele a szülő-gyerek kapcsolat működésének” rögzíti Ioana Boldiş a jelentésében.

E felületes értékelés és jelentős pszichológiai és pszichikai részlet felett való elsiklás következményét láthatjuk LUCA meggyilkolása pillanatában, amikor a letartóztatási beszámolóban az ügyész megrázó részletességgel ecseteli Luca halála körülményeit. Luca nyolc óra szenvedés után hunyt el, először az anyja ütötte a fejét egy seprűnyéllel, azután, az anya utasítására, a nagytestvér, a kedvenc folytatta az ütlegelést.

A nyomozók előtt tett vallomásban fény derül még egy szörnyű részletre. Anyu kedvence engedélyt kér tőle, hogy felvehesse a stoplis sportcipőjét, mert belefáradt, hogy meztelen lábbal rugdossa a testvérét, és anyu beleegyezett.

Az ügy Ioana Boldiş kézben volt, és ha az értékelés tárgyilagosan, fuserálás nélkül készült volna, az a visszahelyezés elutasítását kellet volna eredményezze. Főleg azt a szélesebb szociális szemléletet tárgyaljuk, amelyet Ioana Boldiş remek szakembernek alkalmaznia kellett volna az ügyben: a gyilkos anya nem azért törtetett az ikrek családba való visszahelyezéséért, mert hirtelen elhatalmasodott rajta az anyai szeretet, hanem mert sürgős és fontos anyagi érdekek hajtották, hogy megalapozza a polgármesterségre adandó dossziéját, ami egy szociális lakás kiutalását helyezte volna kilátásba. Íme, miként tett magasról Ioana Boldiş asszonyság az egész ügyre, és aláírt egy pszichológiai szakértői véleményt, tanácsokkal és javaslatokkal kivédve szakmai hátsóját.

A gyilkos anya szakmai interjúján, Boldişnénak tudomására jutott egy egész sor riasztó információ, csakhogy ő ezeket nem vette figyelembe. A gyilkos anya beismeri előtte, hogy a testi erőszakban bővelkedő környezet miatt, amiben ő a gyermekkorát töltötte és aztán ő maga is gyermekotthonba került, az ikrek, Dávid és Luca, egy kényelmetlen érzést és agresszivitást váltottak ki belőle, egy valóságos pisztolyt elsütő ravaszként hatottak az erőszakos késztetéseire.

Hogy tudjál erről, mint pszichológus szakember. Hogy halld ezt egy kinyilvánított és megállapított elmebeteg szájából és ne tiltsd meg a gyerekek visszahelyezését? Nos, mennyire normális ez a helyzet? Az anya még azt is beismeri a pszichológus előtt, tény, ami szerepel a jelentésben, hogy különleges lelki rokonságban áll a nagyobbik gyermekével és nem tudja elviselni, hogy „bárki is belekössön”.

„Úgy tűnik, hogy általában a nem megfelelő magatartást olyan helyzetek robbantották ki, amikor úgy gondolta, hogy a fiát (a nagyobbik fiút) nem megfelelően kezelte valaki, vagy amikor valaki visszautasított valamilyen szolgáltatást, amihez úgy vélte, hogy joga lenne (IGAZSÁGHOZ és ABSZOLUTISTA követelésekhez kötődő témák körüli irracionális kogniciók)” mutatott rá Ioana Boldiş.

Hogy miért volt fontos ez a vallomás a többi szempontok, mint például a magatartás- és személyiségzavaros pszichés betegség árnyalatai viszonylatában? A választ a gyilkosság napján tudjuk meg, amikor az anya, Luca egy elképzelt vétke miatt, gyilkosságban való bűnrészessé tette a nagyobbik fiát. „Rúgjad nyugodtan, úgyse hal meg”.

Szépen kihúzza magát a probléma alól, és még tanácsokat is oszt.

Add comment