Hihetetlen eredménye lett a Kolozs megyei tanács által végzett vizsgálatnak az édesanyja által meggyilkolt gyermek esetében: az anya értelmi fogyatékos és a múltban aggresszív kitörései voltak. A Gyermekvédelem tudta, hogy az anya veri gyermekeit

A Kolozs megyei tanács ellenőrző bizottsága hihetetlen részleteket derített ki Luca esetéről, a 9 éves fiúról, akit édesanyja verésben megölt.  Annak ellenére, hogy a pszichológus tisztán kijelentette, az asszonynak súlyos mentális problémái vannak, a Gyermekvédelem mégis beillesztette a gyermeket a családba. Hogyan lehetséges, hogy egy ilyen bonyolult ügyet felületesen kezeljen az a hatóság, ami éppen a gyereket kellene védje?

A Kolozs megyei tanács képviselői ma közölték a Kiskorúak szociális ellátásáért és védelméért felelős főigazgatóság által végzett ellenőrzés eredményeit Luca, a szombat este verésben megölt kisfiú esetéről.

A legsúlyosabb szempont az anya szellemi egészségével kapcsolatos. A Kiskorúak szociális ellátásáért és védelméért felelős főigazgatóság figyelmen kívül hagyta az asszony súlyos egészségügyi problémáit, és beillesztette Luca-t a családba, annak ellenére, hogy a kisfiú néhány évig nevelőszülő felügyeletében volt.

A documentumok rámutatnak arra, hogy az esetpszichológus megemlíti, hogy" (a gyermek anyját)személyi fogyatékossággal,  személyiség és viselkedésbeli zavarokkal diagnosztizálták. "A hölgy súlyos fogyatékosnak minősül (kísérő nélkül). Más említett szempontok: lobbanékonyság, a frusztrációval szembeni alacsony tolerancia, (...) a múltban ellentmondásos, nem megfelelő / agresszív viselkedés, öngyilkossági gondolatok ... Mindezek ellenére, mivel a gyermek anyja elismerte, hogy fizikai büntetést alkalmaz, az esetpszichológus úgy vélte, hogy „a gyermekek családba való újbóli beilleszkedése előnyükre szolgál", közölték a Kolozs megyei tanács képviselői.

A Kolozs megyei tanács által végzett ellenőrzés rávilágít a következőkre:

Mivel a Kiskorúak szociális ellátásáért és védelméért felelős főigazgatóság a Kolozs megyei tanácsnak van alárendelve, a tegnap, július 8-án a Kolozs megyei tanács elnöke, Alin Tise, sürgősen ellenőrzést rendelt el, amelyet az Ellenőrző Bizottság végzett el,

Megemlítjük, hogy ez nem az első ellenőzrés, amelyet az elnök Ellenőrző Bizottsága elvégez a Kiskorúak szociális ellátásáért és védelméért felelős főigazgatóságánál különböző hiányosságok feltárása végett, 2018 szeptemberétől már 9 ellenőrzés volt, némelyikük büntetőjogi panaszokkal és 8 fegyelmi bizottsággal zárult le,

Az elnök Ellenőrző Bizottsága álatal tegnap kivett dokumentumok előzetes elemzése rámutat: általános rendszerhiányokra, a nem világos, túl bürokratikus jogszabályokból adódó hiányosságokra, amelyek nem elemzik alaposan a gyermekek helyzetét az ügyek alakulása során.

Ugyanakkor fennáll a gyanú, hogy az érintett intézmény szakemberei a gyermek felsőbbrendű érdekét felületesen közelítik meg. Az elmúlt négy év során a Kolozsvár-i Kiskorúak szociális ellátásáért és védelméért felelős főigazgatóság vezetősége gyakran bizonyított felületes ügyvitelt,  a papírokat és nem gyerekeket elemezték. Ezek a helyzetek 2017-ben a főigazgató elbocsátásához vezettek. Az elbocsátási határozatot fellebbezték, és a tárgyalás még folyamatban van a bíróság előtt;

Az elmúlt hónapokban végzett ellenőrzések összefüggésében a Kolozs megye Tanácsának elnöke külső általános ellenőrzést rendelt  el a Kolozsvár-i Kiskorúak szociális ellátásáért és védelméért felelős főigazgatóságnál, amelyet egy speciális, semleges vállalat végez, az ellenőrzés az  intézmény egyértelmű helyzetét kell feltárja, nevezetesen: szociális védelmi eljárásokat, esettanulmányokat, személyzetet, alkalmazást,  beruházásokat. Továbbá, tekintettel az ügy súlyosságára és az e helyzethez vezető rendszerhibákra , a Kolozs megye Tanácsának elnöke értesíti a Népi Ügyvédi Intézetet, és szolgálatára bocsátja az összes szükséges dokumentumot.

Add comment