Forgalmi rendőrség: „az elektromos rollerek JÁRMŰVEK, amelyekre érvényesek a közlekedési szabályok”

A Kolozsvari Ujsag megpróbálta kideríteni, hogy milyen törvények vonatkoznak az elektromos rollerekre, melyekről sokan azt állítják, hogy a hatályos közlekedési törvények nem szabályozzák azok használatát a forgalomban. Emiatt, létezik egy jogszabály kezdeményezés, amely szabályozná eme egyre népszerűbb alternatív közlekedési eszközt.  

A Kolozs Megyei Rendőrfelügyelőség arról  tájékoztatott, hogy a jelenlegi törvényben nem szerepel az elektromos roller fogalma, de be lehet sorolni az eszközt a járművek kategóriájába.

„A közúti közlekedést szabályozó 2002/195-ös sürgősségi kormányrendeletben nem szerepel az „elektromos roller”. A törvény 6. cikkelyének 35. pontja azonban megadja a jármű definicióját: „járműnek nevezzük azt a szállító, vagy vontatóeszközt, amely a közúton közlekedik, és személyek, vagy javak szállítására használatos”. A 41. cikkely pedig kimondja, hogy „a járműveknek és az állatoknak, amikor a számukra megengedett közutakon közlekednek, az út jobb oldalán kell haladniuk, menetirányban, minél közelebb az út széléhez, betartva a közlekedési szabályokat és jelzéseket” – tájékoztat a megyei rendőrség.

Miután számuk egyre nőtt az utóbbi időben, a rollerek bekerültek a figyelem központjába. A polgármesteri hivatal részvételi költégvetési projektjében megszavaztak egy projektet az elektromos roller kölcsönzési rendszer bevezetéséről. Emil Boc elöljáró, aki támogatja eme alternatív közlekedési eszközt, egyelőre leállította a projektet, várva a törvényszabályozást.

A szenátushoz benyújtott törvénytervezet értelmében a rollerek olyan 2, vagy 3 kerekű járművek, amelyeknek sebessége nem haladja meg a 40 km/órás sebességet, és amelynek eletromos motorjának ereje nem haladja meg a 2kW-ot. A rollerrel közlekedő személyekre ugyanazok a közlekedési szabályok lesznek érvényesek, mint a biciklivel közlekedőkre, többek között, hogy csak a kijelölt svon közlekedjenek, amennyiben ilyen létezik, és viseljenek védősisakot, ha még nem töltötték be a 18. évüket.

Addig is azonban az elektromos rollerek tulajdonosainak tudniuk kell, hogy a közlekedési szabályok rájuk is érvényesek, azokat be kell tartaniuk és nem szabad összevissza cikázniuk a forgalomban, ahogyan azt sok esetben teszik.

Add comment