Diktatúra az USR Kolozs megyei szervezetében. A megyei vezetőség tagjai lecsaptak az aranyosgyéresi szervezetre, megsértve autonómiájukat. Totális a káosz, és van egy új nagymenő: Carmen Turcanu!

Az USR Kolozs megyi szervezeténél a diktatúra reális dolog lett. A néhány nappal korábban lezajlott közgyűlésen George Trif, a kolozsvári szervezet elnöke néhány párttagot megakadályozott abban, hogy a megyei kongresszuson jelöltessék magukat.

Csalafintasághoz folyamodott, és ebben támogatta őt a műveletlen, de intellektuális allűröket kergető Iacob Attila és a megrögzött verestpatak-párti Alexandra Oana.

Iacobnak nem is volt bátorsága szóra emelkedni a küldöttgyűlésen, hogy bejelentse saját jelölését a helyi tanácsba. 

Traian Danielnek azonban kitűnő bemutatkozása volt, egy audió-anyagból kitűnik, hogy ennek a fiúnak a helyi önkormányzatban lenne a helye. Másnap Iacob Attila és, meglepetés, Carmen Turcanu a megyei vezetőségből, megpróbálták megakadályozni, hogy Traian kifejtse véleményét Kolozsvár gondjairól. Trif a kizárással is megfenyegette. Iakob és Turcanu azt mondták, hogy ha Alexának információkra van szüksége, hívja fel őket. Ti, hülyék, Alexának nincs szüksége információkra, mert már a birtokukban van. Az elnyomott USR-s kollégáitok már fellázadtak ellenetek, küldenek nekünk információkat. Ti, frusztrált népség.

Emlékeztetünk minden olyan Kolozs megyei USR-tagot, aki nem ért egyet Stegurean - vagy mi is a neve annak a megyei vezetőségből – és Trif – a városi szervezet pincsikutyája – mocsok hozzáállásával, vagy Oana és Turcanu királynők hisztijeivel vagy fenyegetéseivel, hogy elküldhetnek bármit, amit tudnak a liviu@ncn.ro címre. Érdekelnének régebbi print screenek a Kolozs megyei USR csoportokból. Az is érdekel, hol született Turcanu és mi a szakmája. Hogy tudja a nép. Csináljatok felvételeket, fotókat, ne féljetek tőlük, és mondjátok el másoknak is, hogy hová süllyedt a párt eme fiókszervezete, amelyet olyanok vezetnek, akik megölték vezetőiket, Eleket, Ungureanut és Gotiut. Mert ez utóbbiak már nem jók most, csak akkor voltak jók, amikor az USR számára különböző dolgokat nyertek meg.

Kicsoda Carmen Turcanu?

Ugyanaz, mint Alexandra Oana a városi szervezetnél, csak ő a megyei szervezetnél aktivál. Részt vett az aranyosgyéresi szervezet által kért, botrányba fulladt ülésen, ahol megfenyegette a szervezet tagjait. Hogy honnan tudom? Hát mondtam, hogy az usr-sek elkezdték egymást beköpni Alexánál?

Lássuk csak az átiratot, amit az usr-sek csoportüzenetéről kaptunk. Hihetetlenül súlyos üzenet, ami azt bizonyítja, hogy az USR nagy nyitása „a politikába frissen belépettekkel” szemben így néz ki: minden selejtet befogadnak soraikba és eltiporják a legitim módon vezetői tisztségekbe megválasztott tagjaikat. Körülbelül ugyanúgy, mint a régi típusú politikusok.

Gabriel Muresan Pop, az aranyosgyéresi szervezet vezetője rámutat, hogy a „kolozsvári vezetők” lecsaptak rájuk, bár ő érvekkel támasztotta alá, hogy mi ott a gond. És milyen különbségek vannak az alábbi üzenet és a két hónappal ezelőtt megjelent Facebook-bejegyzés között, amikor Gabriel Popot az aranyosgyéresi fiók vezetőjének választották...milyen szép üzenetek voltak arról, hogy „meg kell nyerni a polgárok bizalmát” és milyen fontosak a helyi szervezetek. És két hónappal később, a nagy semmi. A kolozsvári banda eltiporja a helyi szervezet megválasztott elnökét! Szomorú!

Gabriel Muresan-Pop is feeling broken. August 21 at 8:03 PM

Tisztelt kollégák, az USR aranyosgyéresi szervezetének elnökeként szeretnék önök elé tárni egy helyzetet, amely, véleményem szerint megkérdőjelezi szervezetünk autonómiáját és egy eléggé súlyos precedenst teremtett. És mindezt úgy, hogy a párt országos szinten támogatja a fiókszervezetek autonómiáját.

Az alábbiakban részletesen bemutatom a helyzetet:

A helyi vezetőség 2019. augusztus 19-ei ülésén egyetlen pont volt a napirenden, éppen annak súlyossága miatt: a szervezetünkben uralkodó feszült állapot, amelyet három párttag idézett elő:

Horatiu Hatos (lehetséges, hogy a PSD tagja is volt, ez még tisztázásra vár; az M10 volt tagja),

Horatiu Mândruţiu (a PNL volt tagja, akit politikai kritérimok alapján neveztek ki egy vezetői tisztségbe, amit 2017. szeptemberéig töltött be; vezetői tisztsége volt a PNL-ben is) és

Mihai Popa (egy 20 éves fiatalember).

A megbeszélés célja az volt, hogy szankcióban részesítsük eme három személy nem megfelelő viselkedését. Hatos úr félretájékoztatta a megyei vezetőséget, és a tisztelet teljes hiányát mutatta a helyi szervezet felé, amikor, m eglátásunkban „csalt a polgármester-jelölt kinevezését célzó belső verseny startján” azzal, hogy megjelentetett egy cikket, amely őt az aranyosgyéresi USR legesélyesebb jelöltjének mutatta be. 

Bizonyítékaink nyomán úgy hisszük, hogy a cikket ő rendelte meg. Kategorikusan elutasította, hogy cáfolja eme vádakat, így a többség meg van győződve cinkosságáról. Esetében le kell azt is szögezni, hogy 2016-ban az M10 részéről indult a polgármesteri választáson és messze alulmaradt a jelenlegi elöljárón, aki 4400 szavazatot kapott, ő pedig csupán 153-at.

Az utolsó előtti helyen volt. Eme kontextusban az aranyosgyéresi szervezetünk megítélése súlyosan sérült, „esélytelen” pozícióba taszítva minket a többi párthoz képest.

Meglátásunkban ugyanakkor romlott az „új embereket a politikába” elv megítélése is, aminek segítségével eddig sikerült felébreszteni az állampolgárok érdeklődését, akiknek elegek van abból, hogy a város vezetésében ugyanazok az emberek vannak, csak mindig más és más párt színeiben.

Hatos úr saját választási programot épített ki, amely azonban nem egyezik a fiókszervezet programjával, ez utóbbi ugyanis tiszteletben tartja az esélyegyenlőség elvét, az integritást, versenyszellemet, közérdeket, stb.

Szankcióban akartuk részesíteni Horatiu Hatost, mivel megosztotta fiókszervezetünket, és miatta, az általa keltett feszültség miatt egy alelnök lemondott, egy másik fontos párttag kilépett. Hatos sokszor lenézően és megalázóan beszélt bizonyos párttagokról.

Horaţiu Mândruţiu olyasmiket mondott, hogy „inkább maradtam volna a húsosfazék mellett a PNL-ben”, emiatt akartuk megróvásban részesíteni. Emellett csatlakozott Hatoshoz a tagok megosztása tekintetében. Mindez összességében hiteltelenné teszi az USR számára. Tisztáznin akartunk ugyanakkor néhány információt is, amelyeket Horaţiu Mândruţiu nem fedett fel az USR-hez való csatlakozásakor.

Ami pedig Popa Mihai urat illeti, azért akartuk szankcióban részesíteni, mert kijelölte önmagát a fiókszervezet PR-osának, és saját nevében eljárva egy sajtóorgánumnál ártott az aranyosgyéresi USR-nak és a szervezet elnökének is. Ehhez hozzáadódik még kritikus magatartása, ő az, aki soha nem elégedett, kritizál és megállapítja a szabályokat. Soha nem veti alá magát a többség akaratának.

Mondhatnánk, hogy mindez intellektuális büszkeségből jön, de nem így van.

Az ülésünkön azonban Horatiu Hatos úr meghívására megjelent Alex Bot, Carmen Turcanu, Daria Nicoara és Cosmin Stoe, mind a megyei vezetőség tagjai.

Rajtuk kívül ott volt még a tordai szervezettől Ciprian Rigman (a megyei vezetőség tagja) és Emil Turdean (USR-elnök). Szívesen láttuk őket.

A napirend felolvasásakor azonban (amelyet Mursoi úr, az aranyosgyéresi szervezet alelnöke készített elő), csodálkozva vettük észre, hogy egyszerű résztvevőkből hirtelen bírákká/ vádlókká váltak szervezetünkben.

Mursoi urat folyamatosan megszakította, megfélemlítette, megfenyegette Emi Turdean úr, Rigman úr pedig provokálta őt, így ő a résztvevők szemében hirtelen senkivé vált, nem volt már a szervezet alelnöke, akit megbíztunk, hogy előterjessze a tényeket. A megyei vezetőség tagjai Hatos urat védelmezték, egyáltalán nem összhangban a tényekkel. A végén azt mondták nekünk, hogy nem részesíthetjük szankcióban három párttagunkat.

Mi több, egy trükk nyomán, amelyet szabálytalan módon a megyei vezetőség tagjai rendeztek (sorshúzás), nem kívánatos tagból Hatos úr a feszültségek miatt tisztségéből lemondó alelnök helyére kerülhetett volna.

Röviden ez a jegyzőkönyve az ülésünkön történteknek és azok következményeinek.

Várom véleményüket szervezetünk autonómiájára vonatkozóan. Sérült-e, avagy sem az autonómiánk a megyei vezetőség és a tordai szervezet tagjainak a dolgainkba való agresszív beleszólása következtében?” – zárta üzenetét az aranyosgyéresi USR elnöke.

Add comment