Az RMDSZ-es megyei tanácsosok belefáradtak a próbálkozásokba és képzelt sajtótájékoztatókon való részvételbe

A hat Kolozs megyei RMDSZ-es tanácsosnak szinte azonos tevékenysége volt egy év leforgása alatt: 4 határozattervezet, terepezés, amelyeket ellenőrizni úgysem lehet, és sajtótájékoztatókon való részvétel, amelyekre senki nem emlékszik. El kell hinnünk nekik becsületszóra, hogy minden igaz, amit a tevékenységi jelentésükben írtak.

A hat tanácsosból ketten azonban nem is hozták nyilvánosságra tevékenységi beszámolójukat. Lőrinczi Zoltán Lászlóról és Deák Ferencről van szó.

Szőcs Endrének a tevékenységi beszámolója nem egészen egy oldal. Ebben azt is fontosnak tartotta felsorolni, hogy milyen hatásköre van egy megyei tanácsosnak, mielőtt hozzáfogott volna egy évi tevékenysége bemutatásához. Ha eddig nem tudták, íme, most kiderül, mit is kell csinálnia egy megyei tanácsosnak: tevékenységet folytat a tanács szakbizottságaiban; részt vesz a megyei tanács ülésein; tereplátogatásokat tesz; politikai frakciójában tevékenykedik.  

Szőcs Endre jelen volt a szakbizottság összes ülésén. Lógott azonban a tanács üléseiről. A 21-ből 17 ülésen volt jelen. Egy év leforgása alatt csupán 4 határozattervezetet kezdeményezett és csak 7-szer szólalt fel a tanács ülésein. Volt még egy módosító javaslata is, amelyet a Kolozs Megyei Tanács elfogadott. 

Az extra-tevékenységek hasonlóak voltak a szociáldemokrata és liberális kollégák tevékenységeivel: ellátogatott a repülőtérre, részt vett a falunapokon és meglátogatott 6 polgármesteri hivatalt. Ennyire volt képes egy év alatt!

Enyedi Tamás 4 határozattervezetet kezdeményezett egy év alatt. A parlamenti képviselőkhöz hasonlóan a megyei tanácsosok együtt dolgoznak ki és nyújtanak be tervezeteket, mindannyian aláírva azokat. Az év végén igazolni kell ugyanis, hogy nem hiába kapták a fizetésüket. A megyei tanács majdnem minden ülésén részt vett, csak háromról hiányzott.

A szórakozás azonban akkor kezdődik, amikor arról olvasunk, hogyan sétálgatott Enyedi Tamás a megyében, és hogyan „viselte el” a megye projektjeit. Olyan jól ...elviselte azokat, hogy egyik sem valósult meg.

Az RMDSZ-es tanácsos rájött, hogy a megye lakóinak élete szegényebb volna, ha nem léteznének egyesületek és alapítványok. Megpróbálta segíteni az önkormányzatokat, de azt nem tudjuk, hogy sikerült-e ez neki, avagy sem. Egy séta és egy munkalátogatás között nem ártana néhány románnyelv-órát venni.

 

Keizer Róbert tevékenységi beszámolója majdnem azonos a társaiéval. Jelen volt szinte minden tanácsülésen, járt terepen, kórházigazgatókkal találkozott. És így telt el az év, a fizetés megvolt, mindenki elégedett.

„Részt vettem a Kolozs Megyei Tanács fennhatósága alá tartozó kórházak igazgatóival tartott találkozókon, amelyeken a szakbizottsági kollégákkal és a tanács szakembereivel együtt több, a kórházmenedzserek által jelzett problémát és kérést megoldottunk”- írta Keizer Róbert beszámolójában.

Balla Ferenc a jelek szerint lemásolta beszámolóját pártkollégáitól. Vagy a többiek tőle? Bárhogy is legyen, az biztos, hogy jelentése hű másolata a többinek. Azt mondja, hogy számos, a megyei tanács által szervezett eseményen vett részt. Ki tudja ezt meghazudtolni? Nincs más mit tennünk, hiszünk Balla Ferencnek, azzal a megjegyzéssel, hogy mi nem emlékszünk, hogy jelen lett volna a tanács által szervezett sajtótájékoztatókon. 

„Megyei tanácsosként részt vettem számos, a megyei tanács által szervezett eseményen: sajtótájékoztatókon, a kolozsvári Avram Iancu Nemzetközi Repülőtér új járatainak a megnyitásán, tereplátogatásokon” – jegyezte le Balla Ferenc tevékenységi beszámolójában.

Add comment